Dùng để đưa vật lên cao nên đai có gắn gân gạt vật
được tăng cứng bằng nhựa POM để đỡ được vật nặng
mà không bị trượt rơi
Chủng loại đai: PU độ dày 2t, gân gạt cao H50, loại 2 lớp bố
Có gân chống lệch đai ở mặt dưới