Loại máy này phù hợp với loại phoi cắt gọt dài và cứng.
Thân máy được làm kín nên rất sạch và hiệu quả đẩy phoi cắt gọt rất lớn