Đây là thiết bị đi kèm máy gia công CNC, loại băng tải vít
với bảng điều khiển điện đặt ở miệng thải phoi nên rất thuận
lợi cho việc thao tác, cũng như kết hợp trực tiếp với máy CNC
Máy được đặt bên trong máy hoặc đặt trong thùng chứa phoi của máy

phoi đồng được đưa ra ngoài bằng băng tải vít
phoi đồng được đưa ra ngoài bằng băng tải vít