Lò xo được vận chuyển bằng băng tải lưới, chịu được nhiệt độ cao và dầu mỡ. Lò xo được vận chuyển lên cao và chia đều vào hai thùng chứa nhờ pittong chia tách.