Sử dụng đai cao su để vận chuyển các phoi tấm thép được dập ra từ máy dập