Vật đúc có nhiệt độ cao và mạt đúc nhiều nên loại băng tải bản lề được áp dụng để vận chuyển một cách hiệu quả nhất.

phoi sau khi đúc được vận chuyển bằng băng tải bản lề
phoi sau khi đúc được vận chuyển bằng băng tải bản lề