Sử dụng băng tải đai, góc độ chữ L có thể thay đổi từ 0 độ đến 60 độ. Nên sử dụng dễ dàng. Tốc độ thay đổi được do có công tắc đi kèm mô tơ, nên
rẻ hơn sử dụng biến tần.
Dùng để vận chuyển đai ốc, kết hợp thanh trượt cho phép máy trượt qua trượt về đổ vật vào hai máng hứng.