Sử dụng băng tải đai PVC 5t để vận chuyển ni lông lên máy bằm, liệu được cho vào phễu hứng lớn âm nền đưa lên cao.
Máy bằm bằm 2 tấn giờ. Sau khi bằm liệu thải ra đưa ra ngoài bằng một băng tải khác. Rồi vận chuyển vào phễu hứng lướn.
Cấp cho máy Ó tạo viên ni lông

Vận chuyển theo yêu cầu.
Chúng tôi có đủ khả năng để chế taọ dây chuyền băng tải cho nhà máy tái chế phế liệu ni lông.
Công suất vận chuyển lên đến 2 tấn/ giờ