Akagitech – Công Nghệ Hàng Đầu Nhật Bản

Băng tải bản lề

Băng tải bản lề

Mã hiệu: ATHH-F-150-3.2.ATHH: Băng tải bản lề thân dạng hộp.F: Hình dáng máy...

Băng tải đai

Băng tải đai

Mã hiệu: ATVB-F-200-6.0ATVB: Băng tải đaiF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng...

Băng tải xích

Băng tải xích

Mã hiệu:ATC-200-6.0ATC: Băng tải xích200: bề rộng tâm xích đến tâm xích...

Băng tải lưới

Băng tải lưới

Mã hiệu:ATVN-F-200-6.0ATVN: Băng tải LướiF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng chữ...

Băng tải máy CNC

Băng tải máy CNC

Mã hiệu:ATVH-F-200-6.0ATVH: Băng tải máy CNC (Băng tải bản lề)F(L,Z): hình dáng máy...

Băng tải Vít

Băng tải Vít

Mã hiệu:ATVS-1.0ATVS: Băng tải vít vận chuyển phoi cắt gọt cho máy...

Băng tải bàn gạt

Băng tải bàn gạt

Mã hiệu:ATVO-F-200-6.0ATVO: Băng tải bàn gạt xích hai bên F(L,Z): hình dáng...

Băng tải xích nhựa

Băng tải xích nhựa

Mã hiệu:ATVC-200-6.0ATVC: Băng tải Xích nhựa200: bề rộng xích nhựa6.0: chiều dài...

Băng tải cao su

Băng tải cao su

Mã hiệu:ATVG-F-200-6.0ATVG: Băng tải cao su loại phẳngF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng...