Akagitech – Công Nghệ Hàng Đầu Nhật Bản

Băng tải đai

Băng tải đai

Mã hiệu: ATPB-F-200-6.0ATPB: Băng tải đaiF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng...

Băng tải xích

Băng tải xích

Mã hiệu:ATC-200-6.0ATC: Băng tải xích200: bề rộng tâm xích đến tâm xích...

Băng tải lưới

Băng tải lưới

Mã hiệu:ATPN-F-200-6.0ATPN: Băng tải LướiF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng chữ...

Băng tải bản lề

Băng tải bản lề

Mã hiệu:ATPH-F-200-6.0ATPH: Băng tải bản lềF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng...

Băng tải Vít

Băng tải Vít

Mã hiệu:ATCS-1.0ATCS: Băng tải vít vận chuyển phoi cắt gọt cho máy...

Băng tải bàn gạt

Băng tải bàn gạt

Mã hiệu:ATCO-F-200-6.0ATCO: Băng tải bàn gạt xích hai bên F(L,Z): hình dáng...

Băng tải xích nhựa

Băng tải xích nhựa

 Mã hiệu:ATTC-200-6.0ATTC: Băng tải Xích nhựa200: bề rộng xích nhựa6.0: chiều dài...

Băng tải cao su

Băng tải cao su

Mã hiệu:ATFG-F-200-6.0ATFG: Băng tải cao su loại phẳngF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng...