Băng tải PVC có tên đầy đủ là Poly viny cloride được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, bao gồm điện tử, thực phẩm, bánh kẹo, thịt và gia cầm đóng gói chế biến gỗ, các linh kiện điện tử…