Mạt kim loại trong hoặc sau công đoạn gia công mài hay tiện sẽ được vận chuyển ra ngoài bằng băng tải bàn cào với ưu điểm là kín và vận chuyển hiệu quả. Sản phẩm này là sự lựa chọn tối ưu.