Akagitech – Công Nghệ Hàng Đầu Nhật Bản

Băng Tải Vít

Băng Tải Vít

Mã hiệu:ATVS-OD-250-6.0ATVS: Băng tải vítOD: Theo yêu cầu250: Đường kính cánh vít...

Băng Tải Nâng Hạ

Băng Tải Nâng Hạ

Mã hiệu: ATUD-20-1000ATUD: Băng tải Nâng hạ.20(30;45): Chiều cao nâng 20mm.1000(Max 6000kg): Khối...

Hinge Conveyor

Hinge Conveyor

Mã hiệu: ATVH-F-150-3.2.ATVH: băng tải bản lề thân dạng hộp.F;L;Z: hình dáng máy...

Băng tải đai PVC, PU

Băng tải đai PVC, PU

Mã hiệu: ATVB-PVC-L-200-6.0ATVB-PVC (PU): Băng tải đai PVCF; L; Z: Hình dáng máy dạng...

Băng tải thanh ngang

Băng tải thanh ngang

Mã hiệu:ATVK-F-200-6.0ATVK: băng tải thanh ngangF(L,Z): hình dáng máy dạng thẳng, dạng...

Băng tải xích

Băng tải xích

Mã hiệu: ATC-200-6.0ATC: Băng tải xích200: Bề rộng tâm xích đến tâm...

Chip Conveyor Hinge type

Chip Conveyor Hinge type

Mã hiệu:ATH-CNC-F-200-6.0ATH-CNC: Chip Conveyor (Băng tải bản lề)F(L,Z): hình dáng máy dạng...