Akagitech – Công Nghệ Hàng Đầu Nhật Bản

Xe chở phoi

Xe chở phoi

Ký hiệu: ATB-1.0-0.9-1.0                  ATB: xe đẩy phoi                   1.0: chiều dài                     0.9: chiều...