VNAT 2052 (P31.75)

Loại con lăn xích:. S, R.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, máy công cụ nhỏ.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2062 (P38.1)

Loại con lăn xích: S, R.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, máy công cụ nhỏ.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2082 (P50.8)

Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, máy công cụ nhỏ.
Loại bản lề: loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2102 (P63.5)

Loại con lăn xích: S, R, F.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, truyền tải đường dài.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2122 (P76.2)

Loại con lăn xích: S, R, F.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Truyền tải chip, phế liệu và chất thải trong một khoảng cách dài.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VÍ DỤ VỀ ỨNG DỤNG

Qúy khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và hỗ trợ: 0964 697 901